Högre ambitioner skulle rädda både liv och hälsa

Diabetesrapporten 2022 är framtagen av Diabetesorganisationen i Sverige och Storstockholms Diabetesförening. Rapporten är ett försök att beskriva läget i diabetesvården och lyfta fram förbättringsförslag.

Ladda ner rapporten (PDF)
Bild på läkare som tar blodtryck på patient.

För många når inte behandlingsmål

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. I viss mån kanske den ses som så vanlig att många inte inser att det också är en svår och allvarlig sjukdom. Ungefär en halv miljon svenskar lever i dag med diabetes.

Överdödligheten i hjärt-kärlsjukdom bland personer med diabetes var hela 40 procent 2018 jämfört med jämnåriga i hela befolkningen.

Huvudbudskapet i den här rapporten är att vi inte kommit långt nog. Trots klara framsteg är det fortfarande alldeles för många som inte når sina behandlingsmål. Mål som kanske inte heller är rätt satta. Det finns en risk att ribban för fullgod diabetesvård inte ligger högt nog. Att vi nöjer oss med för lite.

Förslag för en bättre diabetesvård

En diabetesvård med högre ambitioner förutsätter en hälso-och sjukvård med större förmåga att möta alla som lever med diabetes utifrånderas egna förutsättningar. Därför vill vi:

Ladda ner rapporten (PDF)
Storstockholms diabetesförenings logotyp.Diabetesorganisationer i Sveriges logotyp.
Vi som står bakom denna rapport är Diabetes Sverige och Storstockholms diabetesförening. Rapporten är ett försök att beskriva läget i svensk diabetesvård på ett antal områden och lyfta fram förbättringsförslag inom dessa. Ju fler som samverkar för utveckling och innovation av diabetesvården desto bättre. Rapporten har tagits fram med stöd av läkemedelsföretaget Sanofi. Det finns fortfarande mycket att göra och vi hoppas att rapporten ska bli ett viktigt underlag för diskussioner om hur diabetesvården i Sverige kan bli ännu bättre.

Mer information om oss hittar du på www.diabetesorg.se och www.ssdf.nu